Malcolm X

Ako niste pažljivi, novine će vas navesti da mrzite ljude koji su potlačeni i volite one koji ih ugnjetavaju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate