Napoleon Bonaparte

Ako želite da se nešto dobro napravi, napravite to sami.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate