Shan Sa

Dječja dob nalikuje na krstarenje oblakom. Dok se ondje gore božanski krajolik doima nepomičnim i vječnim, na zemlji nas čeka tisuću zaravni i planina.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate