Sv. Augustin

Ljubav prema drugome ima granice u čovjekovoj ljubavi prema sebi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate