Stig Grybe

Neki ljudi kažu kako ne mogu pomoći svima, pa onda ne pomažu – nikome.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate