Euripid

Čovjek je onakav kakvo mu je društvo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate