John Charles Solak

Propali ljudi dijele se na dvije grupe: na one koji su mislili, a nikad nisu učinili, i na one koji su učinili, a nikada nisu mislili.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate