John Evans Jones

Neuspjeh je samo loš rezultat. Stoga, ne postoje neuspjesi, postoje samo rezultati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate