Sokrat

Brak je nešto zbog čega se čovjek uvijek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate