Winston Churchill

Odvažnost je prva među čovjekovim odlikama, jer jamči sve ostale.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate