Ralph Erskine

Funkcija zgrada je da poboljšaju međuljudske odnose – arhitektura ih mora olakšati, a ne otežati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate