Jan Baptiste Poquelin Moliere

Živim od dobre juhe, a ne od lijepih riječi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate