Georges Bernanos

Svoju radost naći u radosti drugoga, to je tajna sreće.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate