Miho Pavlinović

Ne boj se štete od poštenja; ne nadaj se koristi od sramote.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate