Gorgius de Sclavonia

Žetva će biti štetna ako se sadi bez ljubavi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate