Mark Twain

Ako prihvatiš i nahraniš izgladnjelog psa, pas te neće ugristi. To je najbitnija razlika između psa i čovjeka.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate