André Gide

Sve riječi su već rečene, ali kada nitko ne sluša, treba ih stalno ponavljati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate