Sv. Pavao

Kad bih imao dar poricanja i znao sve tajne i sva znanja: kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premiješao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate