Toma Akvinski

Zadaća mudraca je načiniti red.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate