Samuel Beckett

Lud je samo onaj čija se ludost ne poklapa s ludošću većine.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate