Margaret Fuller

Kuća nije dom ako nema hranu i toplinu za dušu kao i za tijelo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate