Oscar Wilde

Rad je za ljude koji nemaju pametnijeg posla.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate