Rabindranath Tagore

Najbolja uporaba riječi je šutnja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate