Ralph Waldo Emerson

Mir samome sebi možeš donijeti samo ti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate