Elbert Hubbard

Izazivamo ono čega se bojimo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate