Epiktet

Čovjek ne može biti slobodan ako ne vlada sobom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate