Perijandar

Kada govoriš o neprijateljstvu ne zaboravi da ćeš mu možda jednoga dana biti prijatelj.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate