Francis Bacon

Mudar će čovjek stvoriti više prilika nego što ih je u stanju pronaći.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate