Majka Tereza

Ljubazne riječi mogu biti kratke i možda ih je lako izgovoriti, ali one odjekuju u beskonačnost.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate