Francis Quarles

Budi uvijek nezadovoljan s onime što jesi, ako želiš postati ono što nisi; jer tamo gdje si postao zadovoljan, tamo ćeš i ostati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate