Leo Aikman

Više saznaš o osobi po tome kako priča o drugima nego kako drugi pričaju o njoj.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate