Jim Gaffigan

Kad god ispravljate nečiju gramatiku imajte na umu da vas nitko ne voli.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate