Immanuel Kant

Znanost je organizacija znanja. Mudrost je organizacija života.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate