Sv. Dominik

Ne plačite. Ja ću vam tamo kamo sada odlazim biti korisniji nego ovdje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate