Anatole France

Čovjek dokazuje da je dobro odgojen i onda kad je u konfliktu s neodgojenim čovjekom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate