Evagrije

Uzdrži se od veza s mnogim ljudima da ti duh ne bi lutao pa da izgubiš unutarnji mir.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate