Karol Čapek

Cijeli se život kreće između onoga što hoćemo i onoga što moramo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate