Cindy Crawford

Svaki je istinski život riskantan, a ako čovjek postavi previše ograda, braneći se od opasnosti, na koncu zatvara sam život.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate