August Cesarec

Čovjeka koji me razumije nikada ne mogu izgubiti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate