John Rockefeller

Ako želite uspjeti, trebalo biste ugaziti nove putove, umjesto slijediti ugažene putove već prihvaćenog uspjeha.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate