Don Miroslav Bustruc

Dužnici se oslanjaju na zaborav, a zajmodavci na sjećanje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate