McKenzie

Nikada ne možeš nikamo stići ako misliš da si već ondje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate