Yoshida Kenko

Istina je da se početak i svršetak svega dodiruju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate