Biblija

Bog je svjetlo i nikakve tame nema u njemu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate