Latinske poslovice i izreke

Ad tempus vitae.
- Doživotno.