Henry Louis Mencken

Preljub je primjena demokracije na ljubav.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate