Aristotel

Korijeni učenja su gorki, ali su plodovi slatki.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate