Marcus Tullius Cicero Ciceron

Ispravo je sam biti dobar čovjek, a zatim drugoga sebi slična tražiti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate