Gustave Flaubert

Srce je bogatstvo koje se ne prodaje ni kupuje, već daruje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate