Jack Welch

Kada treba nešto učiniti da bi se zaradilo više onda to učini i ne pitaj za štetu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate